Xoài Cát Phú Ngự 1kg

240.000

Những trái xoài Cát Phú Ngự lúc lỉu vàng thơm, ăn thử một miếng ngọt mềm, lại muốn ăn hoài không ngán.

Sản phẩm rau củ quả 100% Organic đến từ nông trại Fuoga