Ổi nữ hoàng Phú Ngự 1kg

120.000

Ổi nữ hoàng Phú Ngự quả to, xanh, giòn, hạt rất ít. 

Sản phẩm rau củ quả 100% Organic đến từ nông trại Fuoga