Trà Lai Trắng F1 – 400gr/ 1 hộp

375.000

Trà ngon, trà sạch 100% Orrganic được canh tác và chăm sóc tại Organic Transform FUOGA FARMs Đại Từ , Thái Nguyên

Danh mục: