Đu đủ Phú Ngự ruột vàng siêu ngọt, nhiều thịt

    59.000